Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRO NOVÉ ČLENY 2024

 

!!! TERMÍNY ZKOUŠEK NA PRVNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK 2024 budou upřesněny zde !!!

 

hlavní termín 11.3.2024 od 16:00 hod
náhradní termín 13.5.2024 od 16:00 hod
poslední termín    

V uvedené termíny se bude zkouška konat v sídle naší místní organizace. Poplatek za školení na první rybářská lístek je 300 kč.


 

   Zkoušky na první rybářský lístek budou probíhat v uvedené termíny. Zkouška se skládá z písemného testu v českém jazyce, bez vyjímky. Žadatel proto musí rozumět českému jazyku a znát pravidla lovu ryb platná v České republice. V případě úspěšného vykonání testu má poté absolvent možnost získat státní rybářský lístek. Teprve pak mu může Česky rybářský svaz vydat povolenku za stanovené ceny. Podmínky pravidel lovu ryb na rybářských revírech Českého rybářského svazu v České republice přeložené do ukrajinštiny jsou uvedeny na našem webu. Všem zájemcům přejeme hodně zdaru.


    Тести для першої ліцензії на риболовлю будуть проведені у вказані дати. Іспит складається з письмового тесту в чеській мові без винятку. Тому заявник повинен розуміти чеську мову і знати правила рибальства,що діють в Чеській Республіці. У разі успішного складання іспиту випускник отрима державну ліцензію на риболовлю.
Лише тоді Чеська рибальська асоціація може видати дозвіл за встановленими цінами. Умови правил рибальства рибальських угідь Чеської риболовної асоціації в Чеській Республіці в перекладі на українську мову розміщені на нашому сайті. Бажаемо всім зацікавленим успіхів

https://rybarikolin.cz/clanky/rybarsky-rad-pro-cizince---------/

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

 

 

 

Jak se stát rybářem a naším členem?

 

   zkousky-2015.jpgStačí jen chtít....složit zkoušku pro první rybářský lístek, tento si vyzvednout na úřadě, poté se stát naším členem a zakoupit si vhodnou povolenku pro lov ryb, uhradit členský roční příspěvek ČRS. Jak na to?

 

 

                                  Jak vlastně postupovat?


    Zájemce podá přihlášku místní organizaci ČRS Kolín, stačí zaslat oskenovanou e-maliem. Do přihlášky je nutné vždy uvést také telefonický kontakt na žadatele a e-mail. První přihlášku naleznete zde: PŘIHLÁŠKA MO ČRS Kolín uvádí na svých stránkách všechny termíny školení s dostatečným předstihem. V těchto shora uvedených termínech je provedeno školení nových členů k získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku. Po úspěšném absolvování zkoušky na první rybářský lístek, je absolventovi na počkání vystaveno osvědčení vydané na základě pověření MZe ČR č.j. 15.820/2004-16.230 ze dne 23. 4. 2004 MO ČRS Kolín.

 

 

 

 

Zkouška na první rybářský lístek?

 

 

   Testy znalostí nezbytných k vykonání kvalifikační zkoušky pro první rybářský lístek naleznete zde na stránkách Rady Českého rybářského svazu ZDE .

   Rozsah znalostí potřebných k získání osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku je uveden také v oddíle III., přílohy č. 6, vyhl.č. 197/2004 Sb. Další informace k termínům zkoušek a další dotazy ke zkouškám rádi zodpovíme na:  jirikrouza@seznam.cz 

 

 

Vydání prvního rybářského lístku na úřadě?

 

    Poté co uchazeč vykoná potřebnou zkoušku a získá osvědčení, vydá mu na základě předložení tohoto osvědčení a vyplněné žádosti obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt (popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti) PRVNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK. Tento je vydán na počkání. Osoby mladší 15 let potřebují k vydání rybářského lístku souhlas zákonného zástupce (§ 10 odst. 5 vyhl. 197/2004 Sb.) (Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.). Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.) Podrobnosti o cenách rybářských lístků naleznete ZDE.

 

 

 Členství v ČRS?


  Na základě získaného rybářského lístku, vystaví MO ČRS Kolín žadateli členskou legitimaci a dotyčný se stává členem naší místní organizace.


  Na žádost člena po splnění organizací přijatých opatření, je vydána povolenka k lovu.

 

   KAŽDÝ KDO SI PŘEČETL TYTO INFORMACE BY MĚL TAKÉ VĚDĚT, ŽE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ NABÍZÍ SVÝM ČLENŮM NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ V ČR KDE MOHOU LOVIT, DĚTEM NEJVÍCE RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ A SOUTĚŽÍ, MÁ NEJVĚTŠÍ ZÁZEMÍ ZE VŠECH UŽIVATELŮ, NEJDELŠÍ TRADICI A OPROTI JINÝM UŽIVATELŮM JEDNOZNAČNĚ NEJMENŠÍ FINANČNÍ NÁKLADY. SKUTEČNĚ MÁME CO NABÍDNOUT! A BUDEME SE TOHO DRŽET I NADÁLE!

 

 

 

detke-ryb.zavody-2014.jpg

   Všechny potřebné dokumenty lze možno stáhnout jako soubory v různých formátech ve shora uvedeném textu, dokumenty jsou podtrženy. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naší organizaci na emailu:  jirikrouza@seznam.cz . Snažíme se při zkouškách novým rybářům vyjít vstříc, zkoušky děláme několikrát do roka.

 

 

 

 

                                                                                                   Petrův zdar !