Jdi na obsah Jdi na menu
 


členská schůze 2019

 

 

USNESENÍ z členské schůze 2019

 

Usnesení

členské schůze MO ČRS v Kolíně

konané dne 23.2.2019 v kulturním centru Zámecká v Kolíně

Členská schůze schvaluje:

 1. Volbu návrhové a mandátové komise.

 2. Program členské schůze.

 3. Zprávu předsedy o činnosti MO za období od poslední schůze.

 4. Účetní závěrku a hospodaření za rok 2018.

 5. Finanční rozpočet a hospodaření v roce 2019.

 6. Zprávu účetní a hospodáře.

 7. Návrh na zvýšení výše hodnoty brigádnické hodiny ze stávajících 70,-Kč na 90,-Kč za hodinu. (pro 72, proti 6, zdrželo se 22)

 8. Návrh na zvýšení nejmenší lovné míry na revíru LABE 24A č. 411056 a č. 411161

 • candáta obecného na 50 cm

 • štiky obecné na 60 cm

(pro 93, proti 0, zdrželo se 7)

 1. Návrh zákazu rybolovu 50 m pod Veletovským jezem na revíru LABE 24A č. 411056.

(pro 100, proti 0, zdrželo se 0)

 1. Odvolání člena výboru Mgr. Martina Arnolda. (pro 98, proti 0, zdrželi se 2)

 2. Volba nového člena výboru pana Jiří Zikmundy. (pro 93, proti 5, zdrželi se 2)

Členská schůze neschvaluje:

Návrh na povolení lovu ryb z lodi od 16.6. – 21.12.2019 na revíru Labe 24A č. 411161, pod-revíru č. 8. (pro 30, proti 33, zdrželo se 15)

Členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu dozorčí komise MO ČRS Kolín.

 2. Zprávu účetní.

 3. Zprávu referenta kvality a čistoty vod.

 4. Zprávu jednatele.

b) Udělení svazových vyznamenání a ocenění členům MO ČRS Kolín.

 

Členská schůze dále schvaluje a ukládá:

Hospodařit MO ČRS Kolín v roce 2019 na všech svěřených revírech v rámci Středočeského územního svazu ve statutu společného rybolovu.

Na členskou schůzi byli pozváni členové MO ČRS Kolín (prostřednictvím webu, vývěsky a sociální sítě). Členské schůze se zúčastnilo 100 členů a 4 hosté. V Kolíně dne 23.2.2019

Předseda návrhové komise: Ing. Alexander Mensatoris ……………………………………………………

 

Člen návrhové komise: Michal Poseděl ……………………………………………………………………..

 

Člen návrhové komise: Zdeněk Tahal ……………………………………………………………………….

 

 

ke stažení zde: USNESENÍ členská schůze 2019