Jdi na obsah Jdi na menu
 


členská schůze 2015

 

    Členská schůze MO ČRS Kolín se konala dne 21.2.2015 od 09:00 hod. v "Zámecké" naproti pekařství Hankovec v Kolíně.

Schůze se zúčastnilo 118 řádných členů a 1 host, vážený pan Milan Štěpnička ze Středočeského územního svazu v Praze.

 

Členská schůze schválila:1. Zprávu předsedy o činnosti MO za období od poslední členské schůze.2. Účetní uzávěrku za rok 2014.3. Rozpočet na rok 2014.4. Zprávu paní účetní a hospodáře.5. Zprávy vedoucích odborů a zprávu vedoucího rybářské stráže.

 

7. Členské povinnosti ve výši 10 ti brigádnických hodin, nebo finanční náhradu ve výši 70 Kč za 1 brigádní hodinu. Od brigádnických povinností jsou oproštěny ženy, mládež do věku 15 ti let, invalidé s průkazem ZTP a dále všichni členové ve věku nad 65 let.

 

Na členské shcůzi byli při hlasování kladně přijaty dva nové návrhy místopředsedy:

 

- Zrušení zákazu stavby přístřešků na revírech naší organizace /hlasování ze 118 přítomných byl 1 proti a 5 se zdrželo, 112 přítomných souhlasilo/.

 

- Dále bylo odsouhlaseno všemi přítomnými, že členovi, který přivede do MO ČRS Kolín nového člena, nebo nového řádného člena z jiné organizace bude vystaven doklad na 10 brigádnických hodin, tedy v násldujícím období nebude brigády vykonávat ani platit.Členská schůze vzala na vědomí:1. Zprávu dozorčí komise.
 


2. Udělení svazových vyznamenání.Členská schůze uložila:1. Zajistit pořádání rybářského plesu v roce 2016.2. Uspořádat rybářské závody v roce 2016.


 

Děkujeme všem za účast na členské schůzi a těšíme se zase za rok.           "Petrův zdar!"