Jdi na obsah Jdi na menu
 


SÍH (severní) MARÉNA vysazen ! do kolínských vod !

29. 3. 2018

img_9153.jpg

 

 

   Vážení rybáři, rybářky, kolegové.

 

    Po odborné diskuzi, byl do jednoho z našich rybářských revírů, vysazen druh ryby, která již v drtivé většině rybářských revírů v ČR prostě není, i když byla. 

 

    Jedná se o druh ryby Síh "sevrní" maréna. Nebavíme se samozřejmě o Síhu peledi. Obecně se snad dá jen říci, že jde o druh krásný a téměř vymizelý, ať už díky predátorům ryb (jejichž počty stoupají) či kvalitě vody a rybářskýh revírů.

 

Síh severní (maréna)

Coregonus lavaretus (maraena)


 

Síh severní (maréna)

 

 

    Tato ryba v jedné z našich kolínských vod již plave. S ohledem na citlivost tohoto druhu můžeme říci, že byla vysazena v počtu tisíců kusů ve věku ročka. Nezbývá však než doufat, že voda, která byla vybrána (a byla v minulosti domovinou toho druhu), bude opět jeho domovem na dlouhou dobu.

    Za fotografie této ryby, která dosud nebyla nikdy focena v kolínských vodách, je třeba poděkovat našemu rybářskému hospodáři Ing. Milanovi Tkáčovi a předsedovi dozorčí komise MO panu Jiřímu Martínkovi.

    Za vysazení nutno poděkovat panu Milanovi Novákovi a Zdeňkovi Tahalovi.

   Avšak za prvopočáteční myšlenku o vysazení této krásné a úctyhodné ryby je třeba poděkovat našemu jednatli panu Ing. Sašovi Mensatorisovi. 

(inforace o druhu na konci článku)

 

Pár fotografií ze zarybnění tímto krásným a úctyhodným druhem nabízíme zde:

 

100_2581.jpg

 

100_2590.jpg

 

100_2583.jpg

 

100_2594.jpg

 

100_2595.jpg

 

img_9159.jpg

 

img_9161.jpg

 

100_2596.jpg

 

img_9158.jpg

 

 

O rybě:

Síh maréna

Coregonus maraena (Bloch, 1779)

Síhové tvoří samostatnou podčeleď lososovitých ryb a v mnoha ohledech se liší od klasického typu salmonidů, jehož ztělesněním je pro českého rybáře pstruh. Vzhledem připomínají spíše „bílou rybu“, protože obvykle mají stříbřité zbarvení a malou hlavu s nepříliš velkými ústy. Dobře znatelná tuková ploutvička a řada dalších anatomických znaků ale jasně dokládá příslušnost síhů k lososovitým rybám.

Většina síhů obývá rozlehlé stojaté vody v chladnějších oblastech celé severní polokoule. Obvykle se zdržují ve sloupci na otevřené vodě a živí se planktonem.

Některé druhy ale vybočují z tohoto schématu - obývají i řeky anebo se živí bentickou potravou, případně i dravě.

Řada druhů si je navzájem velmi podobných a praxi bývá odlišována velmi obtížně na základě podrobných měření a genetických testů. Problémy se systematickým zařazením se nevyhnuly ani maréně. Donedávna byla v literatuře uváděna jako poddruh síha severního - síh severní maréna (Coregonus lavaretus maraena), dnes je samostatným druhem.

Původně se maréna vyskytovala ve vodách Polska, Švédska a Finska – tedy států sousedících s Baltským mořem. Byla vysazena i v řadě dalších evropských zemí, ale vzhledem k taxonomickým nejasnostem je současný výskyt obtížné zmapovat.

Síh maréna je velká ryba – mezi síhy jeden z největších druhů, dosahující ve své domovině délky až kolem 1 m. U nás ovšem takových rozměrů nedosahuje.

Do Čech nechal jikry marény poprvé dovézt do svých rybníků třeboňský rybníkář Šusta poprvé v roce 1882 a od roku 1887 se u nás daří produkovat násady tohoto druhu umělým výtěrem. Dovezené jikry pocházely pravděpodobně z polského jezera Miedwie.

Od Šustových časů je tato ryba místy chována jako doplňkový druh v  produkčních rybnících a byla vysazena i do řady údolních nádrží. Asi největší proslulosti dosáhla v tomto ohledu Lipenská údolní nádrž, kde se marény v určitém období lovily celkem pravidelně a dosahovaly i poměrně slušných rozměrů.

I když se většina marén uoví na stojatých revírech, občas bývá nějaká ulovena i ve vodách tekoucích.

Vzhledově maréna připomíná velké jedince bílé ryby – proporcemi těla odpovídá zhruba podoustvi. Tuková ploutvička, viditelné řádkování šupin na bocích a tvar úst ale připomínají spíše lipana než kaprovité ryby a pokud nahlédnete do břišní dutiny, na první pohled poznáte, že se o kaprovitou rybu nejedná ani omylem. Trávicí trakt uzpůsobený ke zpracování drobné živočišné potravy zabírá překvapivě málo místa a vzhledově připomíná útroby jiných salmonidů.

Základní zbarvení marény je stříbřité s tmavším hřbetem a šedými ploutvemi. V tomto ohledu se neliší od ostatních síhů včetně síha peledě, který se u nás rovněž vyskytuje. Asi nejvýraznějším rozdílem mezi oběma druhy jsou celkové proporce. Maréna má nižší a protáhlejší tělo s delší a špičatější hlavu s ústy posazenými podstatně níže než peleď. Pro sportovní rybáře je dalším rozdílem schopnost marény přijímat hrubší potravu a z toho plynoucí snadnější ulovitelnost na udici. Ani tak se ovšem nejedná o často lovený druh a navzdory tomu, že je v některých přehradách poměrně hojná, úlovky udicí tomu neodpovídají. Na Lipně se tato situace řešila odlovy do tenatních sítí. Odlovy se prováděly v závěru roku, kdy se marény připravující se na výtěr shromažďovaly v blízkosti břehů.

Maréna je velmi citlivá na stres, poranění a zákal vody. Během výlovů  rybníků snadno hyne a proto se musí z loviště vybírat přednostně. Je velmi ceněnou rybou s mimořádně kvalitním masem a v některých chladnějších a čistších rybnících může tvořit podstatnou část jejich obsádky. V 80. letech 20. stol. přesahovala produkce marény z rybničního chovu hodnotu 100 t ročně.

Při sportovním rybolovu není maréna díky zmíněné citlivosti, relativně krátkému věku a obtížné ulovitelnosti druhem, u něhož by bylo nutné a žádoucí důsledně uplatňovat filozofii „chyť a pusť“.

V posledních letech se vlivem značného prokřížení s peledí z našich vod čistokrevná maréna téměř vytratila. Není tomu tak jen u nás, podobné je to i jinde v Evropě. Jedna z mála populací původní čistokrevné marény údajně přežívá ve Štrbském plese ve Vysokých Tatrách, kde je maréna sice nepůvodní, ale nebyly zde vysazeny žádné jiné druhy síhů.

Křížení se původně provádělo záměrně kvůli lepším růstovým schopnostem hybridů. Vědci ale uvádějí, že postupem času se vlivem prokřížení objevuje v populacích síhů snížená reprodukční úspěšnost a také životaschopnost plůdku je prý nižší. Kříženci jsou navíc obtížněji ulovitelní na udici, což vede k poklesu úlovků dosažených sportovními rybáři. V současné době se proto objevují snahy o zavedení umělého chovu marény i peledě v čistokrevných liniích. Pro sportovní rybáře je to nepochybně dobrá zpráva, znamenající naději na stoupající počet úlovků této zajímavé ryby.

(zdroj: chytej.cz)

 

    SKUTEČNOST, ŽE SE PRÁVĚ V KOLÍNĚ SNAŽÍME ZACHRAŇOVAT A PODPOROVAT TAKŘKA VYMIZELÉ DRUHY RYB, JE PROSTĚ REALITOU. JE TO JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ KOLÍNSKÝCH RYBÁŘŮ.

 

    Za příklad lze uvést poměrně nedávný a velmi úspěšný projekt o navrácení reofilního, původního druhu - mníka jednovousého do Labe a Cidliny, za perfektní spolurpáce a podpory T.P.C.A. !

 

http://rybarikolin.cz/clanky/navrat-vymizeleho-mnika-jednovouseho-do-volnych-vod-kolinska.html

 

 

 

Petrův zdar !

Jiří Krouza

předseda

ČRS MO Kolín