Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z výroční členské schůze MO ČRS Kolín 2016

14. 3. 2016

20160312_092633.jpg

 

   Dne 12.03.2016 proběhla výroční členská schůze MO ČRS Kolín. Na schůzi bylo přítomno 112 členů z toho 2 hosté. Předem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, že si ve svém programu našli čas několika hodin a jednou za rok navštívili tento orgán, který je pro chod organizace rozhodující.

   Po zahájení schůze a přijatém programu schůze byly přečteny tradiční zprávy funkcionářů a poté došlo na ocenění našich členů za dlouholeté členství, dále dvou členů rybářské stráže, kteří v loňském roce po více jak 30 letech ukončili v tomto orgánu svojí činnost a především dětí za jejich sportovní úspěchy.

 

20160312_091813.jpg

 

   Přítomní členové byli seznámeni s ekonomickou situací organizace, s činností výboru za uplynulé období. Dále byly všichni přítomní seznámeni s akcemi plánovanými pro rok 2016, tj. rybářskými závody MO ČRS Kolín dospělých, které se budou konat na Legerově rameni dne 16.04.2016 od 06:30 hod., dále výstavou životního prostředí v Kolíně za účasti MO ČRS, také Jakuba Vágnera a Střední rybářské a vodohospodářské školy Jakuba Krčína v Třeboni, dále rybářskými závody dětí a mládeže, které se budou na Legerově rameni konat dne 28.05.2016 od 06:30 hod.

 

   Dále byly přítomní seznámeni se záměrem výboru uspořádat20160312_101516.jpg koncem měsíce května 2016 projekt Středočeského územního svazu s názvem „Ve vodě nežijí jen vodníci“ určeného dětem předškolního věku a prvního stupně základních škol na Legerově rameni. Byl zde také zmíněn projekt na navrácení již vymizelého, reofilního mníka jednovousého do Labe a Cidliny, na který byla podána žádost o grant firmy T.P.C.A „Pro Kolínsko 2016“ (výsledek bude znám koncem dubna 2016). Přítomní členové byli seznámeni se záměrem o uveřejnění každého zarybnění svěřených rybářských revírů na našem webu.

 

20160312_101455.jpg

 

   Po proběhlé diskuzi byly přítomnými členy kladně projednány následující návrhy na změny bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech svěřených MO ČRS Kolín v nadcházejícím období od 01.01.2017.

  • Pro revíry č. 411056 Labe 24A a č. 411161 24A Labe tůně a pískovny omezení 40 kusů ponechaných ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na jednu vydanou povolenku.

     

  • Pro revíry č. 411056 Labe 24A a č. 411161 24A Labe tůně a pískovny platí horní míra kapra 65 cm včetně. Po ulovení musí být bezprostředně, a co nejšetrněji vrácen do revíru kde byl uloven.

     

Záporně byl projednán návrh:

  • Prodej rekreační chaty v Samopších (Sázava), která je ve vlastnictví MO ČRS Kolín včetně přilehlých pozemků.

  

   Členská schůze potvrdila do současné doby kooptovaného pana Jana Rumplíka (absolvent SRŠ Vodňany) za člena dozorčí komise MO ČRS Kolín. Členská schůze dále schválila vykonání členských povinností ve výši 10 brigádnických hodin nebo finanční náhradou ve výši 70 Kč za 1 brigádní hodinu. (Od brigádnických povinností jsou zproštěny ženy, mládež ve věku do 15 ti let, osoby s průkazem ZTP a členové ve věku nad 65 let.)

  

  

   Členská schůze uložila výboru MO do příští členské schůze, zabývat se otázkou zákazu lovu ryb z příbřežních, oplocených pozemků. Dále uložila výboru MO. Zajistit pořádání rybářského plesu v roce 2017. Uspořádat rybářské závody dospělých v roce 2017. Zajistit uspořádání dětského rybářského dne k MDD. Uspořádat projekt ČRS SÚS „Ve vodě nežijí jen vodníci“.

 

 

Všem přítomným děkujeme za účast a těšíme se na setkání v příštím roce.

 

 

 

 

 

Petrův zdar!

MO ČRS Kolín