Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor MO ČRS Kolín stanovil minimální činnost RS

18. 5. 2018

 

32---4-kusy-uhynulych-cejnu--uhynuleho-karase-a-kapr-vytazeny-se-siti.jpg

 

 

Vážení rybáři a rybářky, vážení členové rybářské sráže,

 

   Již na předchozích výborových schůzích se diskutovala otázka minimální činnosti rybářské stráže. Na zasedání výboru dne 14.05.2018 byla po vzájemné diskuzi schválena minimální roční činnost každého člena rybářské stráže MO Kolín, který se uchází o povolenku k lovu ryb "zdarma" a zároveň o uznání brigádnické povinnosti.

 

   Především z dat o kontrolách za posledních několik let jasně vyplynulo, že činnost jednotlivých členů je diametrálně odlišná. I přes to, byl v minulých letech nárok na územní středočeskou povolenku a uznání brigád, přiznán každému z členů RS, který o povolenku požádal.

 

   Stejně tak nutno podotknout, že téměř u poloviny členů RS je nulová i účast na akcích naší místní organizace, kam jsou po bezplatném vydání povolenky a uznání brigád zváni. (Rybářský ples, členská schůze, rybářské závody dospělých i dětí, výstava o životním prostředí, havárie a úhyny atd.)

 

   Tak jako v jiných organizacích MO ČRS, které jsou v tomto ohledu mnohdy daleko přísnější, bylo po zvážní všech aspektů, výborem MO přijato následující a rozumné opatření:

 

   Každý člen rybářské stráže bude muset provést v průběhu kalendářního roku nejméně 50 kontrol  tyto bude zapisovat pro kontrolu i k sobě), aby mohl získat  středočeskou územní povolenku na MP revír proplacenou MO.

   K tomu, aby mu byla uznána brigádnická povinnost bude mít povinnou účast na dvou z kulturně-sportovních akcích pořádaných MO, kam budou všichni zváni. (Konkrétně – příprava a zajištění rybářských závodů dospělých či dětí, příprava a zajištění výstavy o životním prostředí v Kolíně, příprava a zajištění rybářského plesu MO Kolín.)

   V opačném případě si bude stejně jako každý jiný člen MO, moci povolenku zakoupit a brigádnickou povinnost uhradit či odpracovat na plánovaných brigádách. Návrh byl jednohlasně přijat.

 

   Zároveň bychom rádi poděkovali všem členům rybářské stráže, kteří jsou v kontrolní činnosti aktivní o čemž jasně hovoří jak počty jejich kontrol, u některýh 400 - 600 kontrol ročně!, tak i jejich chuť podílet se na kulturních a sportoníh akcích MO ČRS Kolín. Činnosti každého si velmi vážíme.

 

POZVÁNÍ NA SCHŮZI:

   Na čtvrtek 07.06.2018 od 17:00 hod. v sídle MO ČRS Kolín, je naplánována mimořádná schůze zástupců výboru MO, zástupců DK MO a všech členů rybářské stráže MO ČRS Kolín.

   Na schůzi mmj. proběhne seznámení všech členů RS, seznámení se změnami v legislativě, se změnami v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na našich revírech a seznámení s problematickými částmi našich revírů, kde dochází k častému porušování zákona. Účast doporučena.

   

 

Petrův zdar!

výbor ČRS MO Kolín