Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby výboru MO ČRS Kolín

7. 2. 2018

 

logo-crs-mo-kolin-kopie.png

Vážené rybářky a rybáři,

 

   dne 5. 2. 2018 proběhla první výborová schůze nově zvoleného výboru MO ČRS Kolín, na které se společně sešli vámi zvolení členové výboru MO ČRS Kolín, včetně nově zvolených členů dozorčí komise.

 

   Schůzi zahájil emeritní předseda spolku pan Karel Vlasák. Následně proběhly volby funkcí ve výboru.

  Novým předsedou byl zvolen pan Jiří Krouza, jednatelem pan Ing. Alexander Mensatoris, místopředsedou pan Michal Poseděl, rybářským hospodářem pan Ing. Milan Tkáč.

 

   Dále byli zvoleni dva zástupci rybářského hospodáře pan Milan Novák a pan Jan Rumplík. Vedoucím dětí a mládeže byl zvolen pan František Machač, pokladníkem pan Zdeněk Tahal.

 

   Dále je výbor složen z členů pana Mgr. Martina Arnolda, pana Mgr. Karla Kárníka, pana Aleše Fladerky, pana Jana Šafránka a pana Květy Studenovského.

 

   Výborová schůze proběhla v poklidné a uctivé atmosféře a zcela v souladu se Stanovami a Jednacím řádem ČRS.

 

   Nově zvolený předseda Jiří Krouza navrhl panu Karlu Vlasákovi udělení čestného členství, což bylo jednomyslně odsouhlaseno všemi přítomnými.

 

    Na prvním výboru se dále řešili záležitosti spojené se změnami obsazených funkcí a mimo to i otázka efektivnějšího výdeje povolenek a členských známek rybářům jednotný postup rybářské stráže a dozorčí komise na kolínských revírech, rozšíření rybářské stráže MO ČRS Kolín. Bylo rozhodnuto o zveřejňování Usnesení z každé výborové schůze MO ČRS Kolín na webových stránkách z organizace a to zejména proto, aby rybáři byli informováni o činnostech a věcech, které jsou v průběhu roku řešeny a nečekali na mnohé odpovědi až nadcházející členskou schůzi. V rámci diskuze proběhlo rozdělení jednotlivých činností podle odborností, specializací, zkušeností a zájmu jednotlivých členů výboru tak, aby byl v první řadě zajištěn řádný a efektivní chod organizace.

 

   Usnesení z první výborové schůze nově zvoleného výboru a nově zvolené dozorčí komise je již nyní přístupné na webových stránkách www.rybarikolin.cz v rubrice zápisy.

 

  Předseda na závěr pozval na další výborovou schůzi emeritního jednatele pana Zdeňka Vernera s tím, že mu bude navrhovat ocenění ČRS za jeho dlouholetou práci v místní organizaci, což bylo všemi přijato.

 

   Předseda dále sdělil všem nově zvoleným funkcionářům, že do výboru i dozorčí komise byli zvoleni členy, a ti očekávají, že budou v tomto složení pracovat jako dobrý kolektiv. Všichni přítomní účastníci schůzi zhodnotili pozitivně ve vztahu k rybářům a nadcházejícím činnostem organizace.

 

Petrův zdar!