Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Kolíně se uskutečnila zajímavá výstava

23. 4. 2016

dsc_7111.jpg

 

    Ve dnech 20.04.2016 až 23.04.2016 se v městském kulturním domě a na Karlově náměstí v Kolíně, uskutečnila Výstava o životním prostředí. V uvedené dny bylo možné výstavu navštívit v době od 08:00 hod. do 17:00 hod. vyjma soboty, kdy byl konec výstavy v 12:00 hod.

   To čím se tato výstava lišila od většiny ostatních, bylo nejen širší zaměření na jednotlivé obory dotýkající se životního prostředí, ale i vstupné zdarma pro všechny návštěvníky. Letošní již IX. ročník byl zaměřen na vodu, život ve vodě a  v jejím okolí.

 

dsc_6772.jpg

 

   Výstava byla tvořena jednotlivými stanovišti z různých spolků, organizací a oborů dotýkajících se přírodních věd a ochrany přírody a krajiny. Oproti předchozím měl ten letošní ročník větší zastoupení rybářů tvořené naší místní organizací, Střední rybářskou a vodohospodářskou školou Jakuba Krčína z Třeboně a panem Jakubem Vágnerem. Celá výstava byla zaměřena zejména pro děti a mládež a dá se říci, že to byla jedna velká soutěž pro každého z účastníků.

   Článků o této výstavě vyjde jistě vícero, ale my jsme rybáři a proto se budeme v následujícím textu věnovat především tomu našemu.

 

dsc_7118.jpg

 

   Předem je třeba uvést, že tuto výstavu o životním prostředí pořádal a organizoval především Odbor životního prostředí městského úřadu města Kolín. Bez těchto zapálených lidí, úředníků, by tato výstava vůbec nevznikla.

 

dsc_7085.jpg   O tom, že má tato výstava pro Kolín a jeho širší okolí velký význam hovoří i skutečnost, že na zahájení výstavy byl přítomen pan I. místostarosta města Kolína Michael Kašpar pod jehož záštitou se výstava konala, ale také pan starosta Vít Rakušan a II. místostarosta pan Tomáš Růžička. Z dalších hostů při zahájení této výstavy byly přítomni většinou představitelé společností, firem a organizací, kteří tuto výstavu ať už jakkoliv podporují.

   Během slavnostního zahájení k přítomným krátce promluvil místopředseda naší organizace, přítomným představil grantový projekt na navrácení již vymizelého, ale původního, reofilního mníka jednovousého do řeky Labe a Cidliny a v krátkosti je seznámil se skutečností, že se dne 23.10.1908. v Kolíně konala vůbec první rybářská výstava českého venkova. Přičemž ve volné přírodě horní části města Kolína bylo dva dny před zahájením této výstavy nainstalováno celkem 75 velkých akvárií a dalších 15 malých akvárií s většinou našich druhů ryb a jejich vývojových stádií. (Z dochovaných historických písemností je známo, že rybářská výstava z roku 1908 předstihovala zdaleka vše co u nás (v Čechách v Českém království) bylo do této doby v tomto oboru podniknuto a na této výstavě byly přítomni  nejen  tehdejší  význační politici, ale byla zde též předávána i státní vyznamenání).

 

dsc_7049.jpg

 

dsc_6881.jpg   Při zahájení výstavy si vzal slovo i pan Jakub Vágner, který zde přivítal všechny přítomné a zejména děti a zmínil podstatu této akce. Zároveň pozval všechny účastníky na svou dopolední a odpolední přednášku.

   Následovala podpisová část, která by se dala popsat jako obrovský chumel dětí kolem Jakuba Vágnera.

 

dsc_7307.jpg

 

   Každé dítě dostalo u vstupu na výstavu kartu s čísly jednotlivých stanovišť, do kterých mělo obdržet na každém ze stanovišť razítko s číslem stanoviště. Získání každého razítka však bylo podmíněno zodpovězením nějaké jednoduché otázky (například o jaký se jedná druh ryby, nebo živočicha). Při kladení otázek musel být brán zřetel jednak na věk dítěte a jednak na jeho dosavadní znalosti.

    Po zodpovězení otázek takto postupně nasbíral soutěžící všechna potřebná razítka. Zároveň si zde dítě prohlédlo poměrně velké množství ukázek živých či preparovaných zvířat, zvěře a živočichů, včetně ryb a byly mu zodpovězeny případné dotazy či bylo zasvěceno do zajímavostí vztahujících se na daný obor.

 

dsc_6728.jpg

 

dsc_6811.jpg

 

   Za vyplněnou kartu všemi razítky byl pak soutěžící řádně ohodnocen dárkovým, upomínkovým balíčkem. Ty z dětí, které soutěžit nechtěly, ať už pro velmi nízký věk či nedostatek času, si z jednotlivých stanovišť odnesly alespoň nejrůznější drobné dárečky, ve formě propagačních předmětů, plakátů, samolepek, obrázků aj.

 

dsc_6825.jpg

 

   V případě našeho rybářského stanoviště MO ČRS Kolín označeného jako stanoviště č. 11, se jednalo například o redistribuované omalovánky ČRS, zápisník začínajícího rybáře, pexeso, kalendáře, rozvrhy hodin, samolepky, obrázky, časopisy atd. Na našem stanovišti na děti čekaly otázky zaměřené zejména na rozpoznání jednotlivých druhů ryb, jednalo se o 8 základních druhů.

   Děti, které dokázaly rozpoznat všech 8 druhů předložených sladkovodních ryb (stačily druhové názvy: pstruh, sumec, candát, kapr, úhoř, lín, kapr, okoun, štika), čímž prokázaly například ve věku 6ti let poměrně slušné znalosti, si od našeho stanoviště odnesly knihu vydanou ČRS pod názvem "Rybářství a rybolov".  

   Pro učitele mateřských, základních a středních škol, byly za účelem výuky k dispozici plakáty Ryby našich vod a Vodní a příbřežní rostliny.

 

dsc_7327.jpg

 

   Stanoviště MO ČRS Kolín bylo dlouhé přibližně 10 metrů a bylo opatřeno nejen předměty propagačními a upomínkovými, ale i fotografiemi z dětského rybářského kroužku, fotografiemi trofejních úlovků našich členů, preparáty některých druhů ryb, ukázkami rybolovných udic a jejich součástí, sítěmi, sakovinou, plakáty a také odbornou či historickou literaturou zaměřenou na rybolov a rybářství.

   Některé zde vystavené knihy byly vydány koncem 19. století a byly zde vystaveny "In natura", prohlédnout si je mohl každý. Byly zde také ukázky prvních dochovalých rybářských lístků zejména od roku 1907 do roku 1934 a mnohé další věci spjaté s Petrovým cechem z naší dávné minulosti.

 

dsc_6996.jpg

 

   Na výstavě nás poctil svojí návštěvou i předseda Středočeského územního svazu v Praze v pan Dušan Hýbner a jeho jednatel pan Pavel Horáček, kteří se na výstavu přijeli nejen podívat, ale přivezli na naše stanoviště další zajímavé propagačními materiály pro děti a mládež a měly jsme možnost pohovořit o výstavě, především o tom v čem naše stanoviště zdokonalit.

 

dsc_6997.jpg

 

dsc_7079.jpg   Druhé rybářské stanoviště této výstavy zajišťovala již zmíněná Střední rybářská a vodohospodářská škola Jakuba Krčína z Třeboně, kterou zde velmi dobře reprezentovali tři studenti pod vedením zkušeného rybářského mistra pana Miroslava Marka. I pro tuto školu se jednalo o první účast na kolínské výstavě.

   Tato rybářská škola se účastní většiny podobných akcí v České republice jsme rádi, že se jim u nás líbilo a hodnocení ze strany přítomných studentů a mistra, bylo natolik pozitivní, že počítají se svojí účastí na příštím ročníku.

 

dsc_7314.jpg

 

   Stanoviště rybářské školy bylo velmi zajímavé. Ukazovala nejen rybářství jako řemeslo a tradici, ale přítomní studenti, zde naživo předváděli síťování a vázání mušek. Dětem zde poskytovali propagační materiály o studiu na rybářské škole. Věříme, že se některý ze studentů v našem okolí pro tuto školu rozhodne.

 

dsc_7143.jpg

 

   Na obou stanovištích panovala po celou dobu výstavy dobrá nálada podpořená velkým zájmem návštěvníků. Dobře jsme věděli, že právě zde máme jedinečnou možnost děti oslovit a zaujmout.

  

dsc_7093.jpg

 

dsc_7044.jpg

 

dsc_6797.jpg   Pro návštěvníky jsme zde připravily dvě akvária o objemu 400 L a 150 L s živými exponáty některých našich druhů ryb.

   Po první instalaci akvárií se ukázalo, že u většího z nich došlo během přepravy k narušení spojů dna se zadní stěnou a při prvním napouštění začala voda z akvária nenápadně unikat.  

 

   S tímto jsme si musely poradit již na místě.  Pokud bychom totiž měly opětovně přepravovat akvárium na opravu mimo výstavu, stálo by nás to drahocenný čas, přeci jen na přípravu stanoviště jsme měly dva dny před zahájením a každý časový skluz by byl znát. Varianta, že bychom akvárium n výstavě neměly, nebyla přijatelná.

   Po instalaci zadní skleněné výztuže na dno mohlo být akvárium opětovně uvedeno do plného provozu a opatřeno rybami, na kterých jsme příliš nešetřili. Opakovaná výměna vody byla v následujících několika dnech samozřejmostí. Akvária si našla mnoho příznivců nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými návštěvníky. Živé ryby měly od 8 do 70 cm.

 

dsc_6736.jpg

 

dsc_6721.jpg

 

dsc_7155---kopie.jpg    Součástí prvního dne výstavy byla i možnost občerstvení na Karlově náměstí za symbolické ceny. V občerstvení nechyběla ani rybí polévka. 

 

   Na první den výstavy jsme naplánovali dvě přednášky pana Jakuba Vágnera. Ovšem po instalaci techniky, se vyskytly problémy s viditelností obrazu na plátně při ztížených světelných podmínkách pod obřím nafukovacím stanem. V tu chvíli jsme věděli, že máme problém a nechtěli jsme, aby čekající odcházeli zklamaní, většina z nich byly přeci jen děti a o ně tu šlo především. Pan Jakub Vágner na toto zareagoval velmi pružně a pojal  své první vystoupení formou otázek a odpovědí, což mělo mezi přítomnými úspěch. Odpoledne již proběhla přednáška včetně plánové videoprojekce.

  

dsc_7114.jpg

 

dsc_7147.jpg

 

    Velkým lákadlem celé výstavy byly také elektronické střelnice, které byly rozděleny do dvou kategorií pro mládež a pro dospělé. Jednalo se o dvě střelnice, z nichž jedna byla určena dospělým a druhá dětem. Na obou střelnicích proběhly soutěže o hodnotné ceny a nutno podotknout, že i pro řadu zkušených myslivců, či profesionálních střelců, byla zejména soutěž ve střelbě dospělých ukázkou toho, v čem se mají ještě zdokonalovat. Simulátor střelby člověku neodpustil naprosto žádnou chybu.

 

dsc_7132.jpg

 

   První den výstavy byl pro nás poměrně hektický, ale vydařil se a žádné další problémy či improvizace se již nevyskytly až do konce výstavy. S naprostou jistotou můžeme uvést, že tato výstava byla pro naší kolínskou organizaci velkým přínosem, který budeme moci řádně zhodnotit zejména v následujících letech a zcela jednoznačně hodláme v účasti na nadcházejících ročnících pokračovat.

   Pro nás jako spolek sdružující skupinu rybářů s dětským rybářským kroužkem je podstatné, že toto není akce, jejíž cílem je představovat lidem  nejnovější výrobky, návnady, nástrahy z rybářského odvětví jednotlivých firem a nejedná se ani o událost, kterou navštěvují již výhradně "hotoví" rybáři.

 

dsc_7105.jpg   Jedná o jedinečnou akci pro děti a mládež, která ve spojení s již běžícím projektem Středočeského územního svazu "Ve vodě nežijí jen vodníci", může do budoucna přinést ovoce v podobě nových, mladých rybářů a rybářek na lokální úrovni. 

   Minimálně se jedná o vhodný způsob jak ty nejmenší oslovit a zaujmout a naplno využít toho, že zde přicházejí oni za námi.

   IX. ročníku této výstavy se za tři a půl dne zúčastnilo celkem 5.789 návštěvníků, z nichž tvořily drtivou většinu děti a mládež ve věku do 16 let! Na našem stanovišti byly chvíle, přesněji řečeno dlouhé hodiny, během kterých jsme se prostě nezastavili.
   Abychom zajistili provoz našeho stanoviště, musely na něm být po celou dobu výstavy přítomni nejméně dva lidé. To podmiňovalo nutnost týdenního volna v zaměstnání, nebo vybrání dovolené, protože i se dvěma přípravnými dny zabrala celá výstava 6 dnů.

   Průběh této výstavy byl jiný, než na většině ostatních výstav, které se v současné době těší oblibě zejména dospělých rybářů. Na této výstavě nikdo, nikomu, nenabízel nic za úplatu, snad  jen kromě toho občerstvení. Posuzoval se zde výhradně zájem dítěte, jeho znalosti a dovednosti. Nejednalo se o akci návratnou či výdělečnou, ne v materiálním smyslu těchto slov.

 

dsc_7076.jpg

  

   Je třeba uvést, že se v tomto případě jedná zejména o akci zaměstnanců Odboru životního prostředí městského úřadu v Kolíně. To jsou lidé, kteří tuto akci pořádají již 9 rokem nad rámec svých běžných pracovních povinností. Jak jsme během výstavy vypozorovali, to co úředníky odboru životního prostředí nejvíce mrzelo a mrzelo to i nás, byla neúčast té či oné pozvané školy přímo z Kolína a jejích studentů, pro nás věc nepochopitelná. Celková návštěvnost však byla velmi  slušná a nebyly zde výjimkou třídy studentů ze škol vzdálených více jak 25 kilometrů. V některých případech hradili cestu autobusů z takto vzdálených obcí místní rybářské či myslivecké spolky. 

 

dsc_7321.jpg

 

   IX. ročník výstavy byl jiný, pro naší organizaci byl něčím novým, v čem budeme pokračovat. Považujeme přinejmenším za slušnost poděkovat všem úředníkům Odboru životního prostředí městského úřadu v Kolíně za celkovou realizaci výstavy. Naše poděkování patří Jakubovi Vágnerovi, se kterým jsme se na jeho účasti dohodli téměř před jedním rokem a stejně tak patří velké poděkování Střední rybářské a vodohospodářské škole Jakuba Kčína v Třeboni.

   V neposlední řadě patří poděkování i všem sponzorům této akce a ostatním, kteří tuto výstavu podporují, bez kterých by to prostě nešlo. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli za naší MO svojí účastí na této akci a těšíme se znovu za rok.

 

dsc_6722.jpg

 

dsc_6751.jpg

 

dsc_6745.jpg

 

dsc_6991.jpg

 

 

 

 

 

Petrův zdar !

za MO ČRS Kolín

J. Krouza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář