Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s myslivci - plánované lovy - Kolín

2. 12. 2019

 

Vážení rybáři a rybářky,

   již na únorové členské schůzi jsem deklaroval, že se budeme snažit vyřídit na příslušných správních orgánech výjimky na odlov kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) a chráněné volavky popelavé (Ardea cinerea), neboť nám prokazatelně způsobují značné škody na rybích obsádkách v našich rybářských revírech ve statutu společného rybolovu. Výjimky se vyřídit podařilo.

   Aby však nezůstalo jen u formalit, tak jsme se před časem zúčastnili jednání se zástupci Mysliveckého spolku Starý Kolín na Odboru životního prostředí v Kolíně. Jedná se o spolek jehož myslivecký revír (honitba) se překrývá z velké části s některými rybářskými revíry (viz mapa).

 

mapa.png

 

  Na společném jednání jsme se s myslivci dohodli na následném odlovu těchto predátorů. Zároveň jsme zástupcům MS slíbili, že budeme členy MO ČRS Kolín informovat o plánovaných lovech zvěře. Zástupci MS taktéž projevili zájem o lovy v součinnosti s členy rybářské stráže, k čemuž bude v případě potřeby využita i některá z našich lodí pro sběr odstřelených kusů padlých na hladinu. S tím souvisí i informování rybářů o lovech ostatní zvěře, ke kterému jsou myslivci ve své honitbě ze zákona oprávněni.

 

kapr-kormoran.jpg

(větší kapr po útoku kormorána)

 

   MS Starý Kolín nám nyní zaslal informace o plánovaných termínech lovů, které by se neměli měnit ani v následujících letech:

 

- od 1.8. - 31.3. následujícího roku - kormorán velký

- od 1.9. - 15.2. následujícího roku - volavka popelavá 

- od 1.9. - 15.1. následujícího roku - husy polní a běločelé

- od 1.9. - 30.11. kalendářního roku - kachny divoké


Lovy budou probíhat vždy ve dnech středa a sobota a to ráno a večer.

 

lin-volavka.jpg

(větší lín po útoku volavky)

 

   Tyto termíny nyní uveřejňujeme za účelem informovanosti rybářů, kteří plánují konkrétní rybářské revíry navštívit v době lovu a to jednak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska předcházení možných neshod s myslivci.

   Je nutné mít na paměti, že jsme kolegové a bez myslivců bychom neměli možnost skutečně snižovat počty těchto rybožravých predátorů. U vody je proto třeba vzájemného respektu.

 

kormoran-5.jpgkormoran-4.jpg

 

Děkujeme i touto cestou myslivcům, kteří nám pomohou snížit početní stavy těchto predátorů a děkujeme všem rybářům za pochopení.     

 

   kormoran-2.jpg

 

 

Petrův zdar!  
 

za ČRS MO Kolín

Jiří Krouza

předseda

 

 

 

 

 

(fotografie nám poskytl Ing. Ladislav Vacek)