Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvání na Výroční členskou schůzi

27. 11. 2017

 

 

 

MO ČRS Kolín pořádá dne 3.2.2018 Výroční členskou schůzi, která se koná v Zámecké od 9:00 hod . Účast všech našich členů je vítána.

 

 

Program členské schůze:

 

Výbor naší místní organizace navrhuje, aby se schůze řídila tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, volba mandátní komise a volba volební komise (nejméně 3 členi v každé)
 3. Zpráva jednatele, tj. přečtení usnesení z minulé VČS
 4. Zpráva předsedy místní organizace
 5. Zpráva hospodáře
 6. Zpráva účetní a schválení zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření, schválení roční účetní závěrky, schválení plánu činnosti a rozpočtu na příští rok.
 7. Zpráva dozorčí komise
 8. Odměnění našich členů
 9. Hlasování zda budou volby tajné, či aklamací (zvednutím ruky)
 10. Volba do nového výboru, volba do dozorčí komise, volba delegáta na konferenci ÚS a navrhnutí delegáta na Republikový sněm.
 11. Diskuze
 12. Zpráva volební komise o výsledku voleb
 13. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů
 14. Zpráva návrhové komise o předložení návrhu Usnesení VČS
 15. Hlasování o navrženém usnesení (zvednutou rukou – výsledek sčítá návrhová komise)
 16. Závěr