Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvání na členskou schůzi

25. 2. 2022

 

Vážené rybářky, rybáři.

      Tímto Vás všechny členy naší organizace srdečně zveme na členskou schůzi, která se bude konat 9.4.2022 jako obvykle v Zámecké v Kolíně od 9 hod. Nezapomeňte si s sebou vzít členskou legitimaci, bez ní se bohužel nebudete moci zúčastnit schůze. 

 

              Program schůze:

 

1)       Zahájení

2)       Volba návrhové komise, volba mandátní komise a volba volební komise

3)       Zpráva jednatele, tj. přečtení usnesení z minulé ČS

4)       Zpráva předsedy místní organizace

5)       Zpráva hospodáře

6)       Zpráva účetní a schválení zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření, schválení roční účetní závěrky, schválení plánu činnosti a rozpočtu na příští rok.

7)       Zpráva dozorčí komise 

8)       Hlasování o způsobu voleb

9)       Volba do nového výboru, volba do dozorčí komise, volba delegáta na konferenci ÚS a navrhnutí delegáta na Republikový sněm.

10)   Diskuze

11)   Zpráva volební komise o výsledku voleb

12)   Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů

13)   Zpráva návrhové komise o předložení návrhu Usnesení ČS

14)   Hlasování o navrženém usnesení 

15)   Závěr

 

Výbor MO Kolín

 

 

scanner_20220225_083804.jpg