Jdi na obsah Jdi na menu
 


členská schůze 2017

Dne 25.2.2017 proběhla výroční členská schůze MO ČRS Kolín. Na schůzi bylo přítomno 136 členů a 3 hosté. Po zahájení schůze a přijatém programu schůze byly přečteny tradiční zprávy funkcionářů a poté došlo na ocenění našich členů za dlouholeté členství.

 

Členská schůze schválila:

 

 1. Zprávu předsedy o činnosti MO za odobí od poslední schůze.

 2. Účetní závěrku a hospodaření za rok 2016.

 3. Finanční rozpočet a hospodaření v roce 2017.

 4. Zprávu účetní a hospodáře naší MO.

 5. Zprávy vedoucích odborů a zprávu rybářské stráže.

 6. Členské povinnosti ve výši 10ti brigádnických hodin nebo finanční náhradu ve výši Kč 70,-za 1 odpracovanou brigádnickou hodinu. Od těchto povinností jsou zproštěny ženy, mládež do i 15ti let, invalidé s průkazem ZTP a dále členové ve věku nad 65 let.

 7. Kooptaci pana Michala Poseděla do funkce místopředsedy za odstoupeného pana Jiřího Krouzu.

 8. Schvaluje, aby MO ČRS Kolín i v roce 2018 na všech svěřených revírech hospodařila v rámci Středočeského územního svazu ve statutu společného rybolovu.

 9. Schvaluje, aby byl rozšířen hospodářský výbor naší MO na 10 členů s účinností od roku 2017.

 10. Schvaluje, aby násadový lovný kapr byl vysazován 2 x ročně /jaro, podzim/ s účinností od roku 2017.

 11. Schvaluje, aby s účinností od roku 2018 byl na našich revírech omezen denní úlovek těchto druhů ryb: denní úlovek lína v počtu 3 kusů a denní úlovek okouna v počtu 3 kusů.

 12. Schvaluje, aby od roku 2018 byl na našich revírech povinnost k vylovení ryby používán podběrák.

 13. Schvaluje, aby od roku 2018 byla na revíru 411056 Labe 24a používána po ulovení a měření ryby podložka.

 

Členská schůze neschválila:

 

     1. Většinovým hlasováním neschválila návrh na zrušení lovné míry sumce.

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

 1. Zprávu dozorčí komise.

 2. Udělení místních vyznamenání členům MO ČRS Kolín.

 

Členská schůze navrhuje:

 

 1. Delegáta na zasedání územní konference Středočeského územního svazu pro rok 2017 pana Karla Vlasáka

 

Členská schůze ukládá výboru:

 

 1. Uspořádat v roce 2018 rybářský ples.

 2. Uspořádat rybářské závody v roce 2018.

 3. Uspořádat dětské rybářské závody k MDD v roce 2018..

 4. Informovat Středočeský územní svaz o navržených změnách ve způsobu lovení, zacházení s nimi a počtu ulovených kusů viz body 11, 12, a 13 tohoto usnesení.