spodní část pozemku souběžně s řekou, vhodné pro parkování vozidla