pohled na širokou řeku přímo pod chatou, po proudu,