Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výjimka z denní doby lovu ryb pro Kolín

25. 6. 2019

piskovna-sandberg.jpg

 

Vážení rybáři a rybářky, 

    dovolujeme si vás s předstihem informovat o skutečnosti, že po předchozí dohodě se Středočeským územním svazem, byla MO ČRS Kolín pro roky 2020 a 2021 udělena výjimka z denní doby lovu ryb pro část revíru č. 411056.


   Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství, povolilo Ministerstvo zemědělství ČR výjimku ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru Labe 24A, evidenční číslo 411 056, v úseku hlavního toku řeky Labe od Veletovského zdymadla po nový most v Kolíně, pro období:
od 16. 6. 2020 do 30. 9. 2020 v době od 0:00 do 4:00 hodin,
od 16. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v době od 0:00 do 4:00 hodin.

1)    V období od 1. 9. do 30. 9. 2020 a od 1. 9. do 30. 9. 2021 v době udělené výjimky, tedy od 0:00 do 4:00 hodin, se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu. Žadatel toto pravidlo stanoví v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.


2)     MO ČRS Kolín zašle Ministerstvu vyhodnocení úspěšnosti povolené výjimky za každý rok, na který byla výjimka udělena. Vyhodnocení bude v podobě zákonné evidence o hospodářském výsledku za roky 2020 a 2021 a bude vždy doplněno o údaje relevantní k povolené výjimce ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru Labe 24A, evidenční číslo 411056. Součástí vyhodnocení bude vždy příloha, která bude obsahovat:
a) vyhodnocení vlivů nonstop rybolovu na rybí společenstva předmětného rybářského revíru
za jednotlivé roky 2020 a 2021, se zaměřením na rozbor dosaženého výlovku s ohledem
na druhovou a věkovou skladbu rybího společenstva a posouzení úspěšnosti povolené
výjimky na úlovky sumce velkého,
b) podrobný rozpis násad podle jednotlivých druhů ryb a jejich věkových kategorií podle skutečnosti a data, kdy byly vysazeny do rybářského revíru Labe 24A, evidenční číslo 411 056, v jednotlivých letech 2020 a 2021,
c) počet kontrol realizovaných rybářskou stráží v rybářském revíru Labe 24A, evidenční číslo 411 056, které se uskutečnily v celém období udělené výjimky v jednotlivých letech 2020
a 2021 a charakter převažujících zjištěných závad, případně jejich počet,
d) stručný komentář k řešení případných stížností, konfliktů nebo jiných problémů vůči životnímu prostředí, okolnímu obyvatelstvu nebo jiným státním orgánům, které mají souvislost s udělenou výjimkou v rybářském revíru Labe 24A, evidenční číslo 411 056.

 

3)    Uživatel rybářského revíru Labe 24A, evidenční číslo 411 056, v souvislosti s udělenou výjimkou stanoví v bližších podmínkách výkonu rybářského práva pravidlo, že osoba provádějící lov je povinna v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu, tedy od 16. 6. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hodin v letech 2020 a 2021, osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
 

   K tomuto kroku jsme přistoupily po patřičné úvaze a zvolily jsme pouze tu část uvedeného revíru, která je nejlépe kontrolovatelná, je již nyní zatížena rybářským tlakem. 

    Zároveň upozorňujeme, že po období výjimky ze zákona bude revír velmi aktivně a účinně kontrolován rybářskou stráží MO Kolín, rybářskou stráží s celokrajskou působností a členy rybářské stráže s rozšířenou pravomocí pro tento revír a to za patřičné součinnosti PČR. 

     V době udělení výjimky bude na každém, aby shora uvedená pravidla dodržoval tak, jako všechna ostatní pravidla rybářského řádu ČRS.

      Výjimku budeme vyhodnocovat průběžně a následně po uplynutí let 2020 a 2021.

 

Další informace naleznete po rozkliknutí v článku na webu SÚS na tomto odkazu:

https://www.crs-sus.cz/ctyri-reviry-maji-vyjimku-na-24hodinovy-rybolov-na-roky-2020-2021/

 

 

     Petrův zdar!

výbor MO ČRS Kolín